Studiedagen en onderzoeken

Eerstvolgende studiedag: woensdag 12 oktober

 PO STUDIEDAG FILM EN ONDERWIJS #2032 

 

 
PO STUDIEDAG FILM EN ONDERWIJS #2032
 

Woensdag 12 oktober,
14.30 tot 18.00 uur,
Amsterdam Cinekid

Hoe kijk je met leerlingen naar actuele ontwikkelingen in de wereld met behulp van film? Deze vraag staat centraal in een dynamische studiedag op het Cinekid Festival. Docenten krijgen een filmcollege aan de hand van filmfragmenten, zien een korte film en praten met de regisseur. Vervolgens gaan ze zelf aan de slag in een workshop filmmaken.

LEES MEER & AANMELDEN
 
 
 
MBO WORKSHOP FILM EN BURGERSCHAP
 

Vrijdag 14 oktober,
9.00 tot 16.00 uur,
Ede

Deze eerste studiedag van het Netwerk Burgerschap in het mbo heeft als thema kritische denkvaardigheden. MtM en andere organisaties met veel expertise op het gebied van burgerschapsvorming en kritisch denken verzorgen een breed scala aan werksessies en flitssessies. Gedurende de hele dag is er een informatiemarkt.

LEES MEER & AANMELDEN
 
 
 
VO WORKSHOP FILM EN GESCHIEDENIS
 

Vrijdag 4 november,
10.00 tot 16.30 uur,
Utrecht

De Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de VGN en Prodemos organiseren de vmbo-conferentie geschiedenis, met drie themalijnen: Staatsinrichting, Interbellum en vakdidactiek. MtM verzorgt een workshop over film en het interbellum. Ook de nieuwe syllabus en het gewijzigde examen Geschiedenis vmbo 2018, komen aan bod.

LEES MEER & AANMELDEN
 

 

 
VO MARKT FILM EN AARDRIJKSKUNDE
 

Vrijdag 11 november,
9.00 tot 16.00 uur,
Den Bosch

Tijdens de KNAG onderwijsdag staan Latijns Amerika en Brazilië centraal. MtM presenteert haar nieuwe lespakket met drie korte films over drugs. Elke film richt zich op een ander aspect: La Carnada gaat over drugssmokkel van Mexico naar de VS; het debat rondom legalisering van drugs en de gevolgen van drugsgebruik. Geschikt vanaf niveau vmbo 4. Daarnaast veel films over Brazilië en Latijns Amerika.

LEES MEER & AANMELDEN
 
 
VO WORKSHOP FILM EN GESCHIEDENIS
 

Vrijdag 25 november,
10.00 tot 17.00 uur,
Vught

Tijdens de didactiek-
conferentie in Vught voor geschiedenisdocenten geeft MtM een workshop over film als aanknooppunt voor een discussie over de uitwerking van de geschiedenis op de maatschappij van nu. Er is o.a. aandacht voor de kracht van het ‘persoonlijke verhaal’ in de recente speelfilm Remember, en de documentaire The Act of Killing. Wie besluit wie dader of slachtoffer is?

LEES MEER & AANMELDEN
 
 
 
VO DE KRACHT VAN FILM IN ELKE KLAS
 

Donderdag 19 januari,
16.00 tot 22.00 uur,
Amsterdam

Het Amsterdams Filmmenu organiseert de Docentendag Filmeducatie. In een gevarieerd programma met workshops, een lezing en een filmvertoning, laten we je zien hoe je film effectief inzet bij verschillende vakken en moeilijk bespreekbare onderwerpen in jouw klas. Aan het eind van de avond ga je naar huis met praktische handvatten om film optimaal in te zetten in jouw klas.

LEES MEER & AANMELDEN
 

 

Impactonderzoek bji de film The Crossing

Movies that Matter heeft onderzocht welk effect film heeft op de beeldvorming over vluchtelingen van jongeren. Opent film de ogen? Verandert het beeld over vluchtelingen na het zien van een film? Tonen leerlingen na het zien van een film meer of minder tolerantie en empathie naar vluchtelingen?

Voor de onder- en bovenbouw zijn twee films onderzocht:

Onderbouw

Een jaar zonder mijn ouders (20 min.) gaat over het recht op gezinshereniging. De twaalfjarige Tareq moet wanneer hij de oorlog in Syrië ontvlucht zijn ouders, zusje en broertje achterlaten (onderzoek past in les van 50 minuten).

Bovenbouw

The Crossing (55 min.) vertelt het verhaal van een groep Syriërs die naar Europa vlucht, maar ook ingaat op de uitzichtloze situatie waarin ze terecht komen wanneer ze Europa bereiken (onderzoek past in les van 1,5 uur).

Wat hield het onderzoek in? 

Onderzoek The Crossing onder 421 leerlingen van het vmbo, havo, vwo en mbo.

  1. Nulmeting (5-10 minuten): Door middel van 20 stellingen, waarbij leerlingen met stemkastjes aangeven in hoeverre ze het hier mee eens of oneens zijn, wordt de attitude van de leerlingen tegenover vluchtelingen gemeten.
  2. Vertoning film (55 minuten): The Crossing.
  3. Nameting (5-10 minuten): Leerlingen geven nogmaals hun mening over de stellingen, waardoor wordt gemeten of hun attitude tegenover vluchtelingen is veranderd.

 

Conclusies

Attitude (houding) van leerlingen ten opzichte van vluchtelingen

De attitude van leerlingen, zowel wat betreft de gevoelens als de overtuigingen, na het zien van de film positiever tegenover vluchtelingen. De film toont onomwonden de pijnpunten van de Europese vluchtelingenopvang en leerlingen vinden de opvang na de film dan ook minder goed geregeld. Tevens wordt minder in het stereotype van vluchtelingen als arme gelukszoekers geloofd. Maar ook zaken die in de film niet naar voren komen, zoals mogelijke positieve (economische) gevolgen van de komst van vluchtelingen, worden na afloop vaker herkend. Leerlingen voelen minder angst en meer verantwoordelijkheid voor vluchtelingen en kijken minder negatief naar bijvoorbeeld de komst van asielzoekerscentra bij hen in de buurt. Kortom: bij veel van de gemeten variabelen is er een (significante) positieve verandering zichtbaar. Opvallend is dat hoewel leerlingen tijdens het focus group interview aangaven medelijden met vluchtelingen te hebben, het medeleven niet significant steeg. Wellicht blijft het voor sommige leerlingen ondanks de beelden moeilijk om zich in te leven in de situatie van vluchtelingen. 

Voorafgaand aan het onderzoek stonden havo- en vwo-leerlingen het meest positief tegenover vluchtelingen. Leerniveau bleek echter niet samen te hangen met de mate van attitudeverandering: het effect van de film is groot bij alle getoetste doelgroepen. Hoewel de gemiddelde attitude vrij gematigd blijkt, waren meningen sterk verdeeld en werd er veel aan de uitersten van de 5-puntssschaal gestemd, zowel positief als negatief. Een positief effect van de film is dat met name de uiterst negatieve antwoorden dichter naar het middenpunt van de schaal toe schoven: meningen werden genuanceerder en gematigder. Ook gaven leerlingen in de focus group interviews aan na de film meer te na te denken over waar hun mening op gebaseerd was en probeerden ze deze ook te onderbouwen. 

Betrokkenheid & waardering

Het effect van The Crossing op de betrokkenheid van leerlingen is ook aanwezig. Vooral de belangstelling van vmbo- en mbo-leerlingen lijkt groter geworden: na het zien van de film vinden leerlingen het belangrijker om het nieuws over vluchtelingen te volgen en om het onderwerp in de klas en in de politiek onder de aandacht te brengen. De film lijkt dus met name bij de minder betrokken groepen, waar Movies that Matter juist verschil wil maken, onverschilligheid te bestrijden. Bij havo- en vwo-leerlingen is het effect kleiner, waarschijnlijk omdat zij zich voorafgaand aan het onderzoek al meer betrokken voelden.

De film wordt gemiddeld met een 7,2 gewaardeerd; het hoogst door het vwo (7,6) en het laagst door het mbo (6,7). De film blijkt overigens een effect op de attitude van zowel de minder als de meer betrokken leerlingen te hebben en ook op die van leerlingen die de film saai of traag vonden.

Wat betekenen deze resultaten? Hoewel de resultaten significant zijn, en er veranderingen merkbaar zijn, zal het vertonen van de film The Crossing de houding van jongeren niet radicaal veranderen. Wel is het interessant om te zien dat door het vertonen van een film een zeer lastig onderwerp, waarover meningen sterk uiteenlopen, in de klas op een positieve manier toch aan bod komt. Het is docenten daarom zeker aan te raden om gevoelige thema’s te introduceren met behulp van film, want movies do matter. 

Wilt u het onderzoek in zijn geheel lezen? U vindt het op de filmpagina van The Crossing in de linkerkolom.

 

sidebar image

sidebar image

Zoeken in Films