Is discriminatie door politie een structureel probleem of gaat het om incidenten? Vrijdagavond werd deze prangende vraag uitgebreid behandeld in de talkshow Colours. De presentatie was in handen van Anousha Nzume en aan tafel zaten onder anderen PvdA Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch, Gerbrig Klos van Amnesty International, Yasmina Haifa van Actiecomité Herstel Vertrouwen en Hans Nieuwstraten, directeur bedrijfsvoering politie eenheid Den Haag.

Na een kort filmpje over discriminatie door politie in Nederland, barst de discussie meteen los. “Etnische profilering onder de politie is geen incidenteel probleem. Het is een optelsom van individuele controles van jonge mannen uit etnische minderheden, waar witte jonge mannen nauwelijks of niet mee te maken hebben.”, aldus Haifa. Presentatrice Nzume vraagt zich af of we kunnen spreken van een probleem, dat er een breuk in het vertrouwen is. Volgens Nieuwstraten is het in ieder geval duidelijk dat er spanning is, het Comité Herstel Vertrouwen is niet voor niks in het leven geroepen.

Haifa licht het comité verder toe: “We hebben meer dan zestig klachten verzameld van mensen die zo weinig vertrouwen hebben in de politie dat ze bij ons aankomen. Dat heeft te maken met de jarenlange traditie in Den Haag, waar vijandsbeelden aanwezig zijn tussen jongeren en politie en waar er enorme spanningen zijn in de wijk. De verhoudingen in geconcentreerde wijken, zoals de Schilderswijk zijn niet goed. Wanneer mensen geen vertrouwen meer hebben, dan moet je zoeken naar dialoog en dan moet je gaan verbinden.

Ahmed Marchouch is het er mee eens dat er een vertrouwensband gecreëerd moet worden: “Iedereen moet recht op toegang hebben tot de politie. Ook qua taal, ik vind dat een oudere man die niet goed Nederlands spreekt, ook toegang moet hebben tot de politie.” De politicus ziet etnisch profileren niet als een kwestie van racisme, maar vaak van angst en gebrek aan zelfvertrouwen.

De discussie wordt tegen het eind aan even onderbroken door een pittige Spoken Word van Derek Otten. Als oud politieagent in Rotterdam heeft Otten etnische profilering aan den lijve ondervonden: “Ik heb meer dan eens collega’s gehoord die zeiden: ‘gaan we weer even wat geitenneukers, bontkragen en apen oppakken’.”

In het laatste deel van de talkshow komen de oplossingen voor politiediscriminatie aan bod. Het nauwkeurig noteren van alle aanhoudingen is daarbij noodzakelijk, zo vertelt Klos. “Dat geeft inzicht in effectiviteit van dat soort controles en kan helpen om gevallen van etnisch profileren beter in kaart te brengen. Dan kom je makkelijker bij het grijze gebied.”