Panel gesprek The 10 Conditions of Love

Rebiya Kadeer: strijder voor leven en dood

Vrijdagavond 26 maart om 19.15 uur werd de film The 10 Conditions of Love van filmmaker Jeff Daniels vertoond. Een portret van Rebiya Kadeer, voorvechtster van de rechten van de Oeigoeren. Na afloop van de film ging journalist Garrie van Pinxteren in gesprek met Rebiya Kadeer, regisseur Jeff Daniels en Alim Seytoff, directeur van Uyghur American Association Director en tolk.

The 10 conditions of Love vertelt het verhaal van Rebiya Kadeer, ooit een zeer gewaardeerde zakenvrouw in China, nu een van China's grootste vijanden. Kadeer gooide tijdens de Internationale Vrouwenconferentie in 1995 in Peking de knuppel in het hoenderhok. Ze hekelt de toestroom van Han-migranten in Xinjiang die ervoor zorgen dat de Oeigoeren hun banen verliezen. Ook de cultuur van de Oeigoeren delft het onderspit door de Chinese repressie. Rebiya wordt opgesloten. Zes jaar later, meer dood dan levend, mag ze de gevangenis verlaten en gaat ze naar de Verenigde Staten. Rebiya woont nu in de VS en voert 24 uur per dag actie. Vier van haar kinderen die nog in Oeigoeristan wonen zijn opgepakt. Haar dilemma: stoppen met actie opdat haar kinderen misschien worden vrijgelaten, of doorgaan voor haar hele volk. Ze kiest met pijn in het hart, maar volle overtuiging voor het laatste.

Na afloop van de filmvertoning volgt een panelgesprek onder leiding van journalist Garry van Pinxteren met de bijzondere Kadeer, regisseur Jeff Daniels en Alim Seytoff, directeur van Uyghur American Association Director en tolk.

De spanningen tussen de Oeigoeren en de Han-Chinezen bereikten in juli 2009 hun hoogtepunt. In de provincie Xinjiang braken er tijdens demonstraties rellen uit. China beschuldigde Kadeer van het opstoken van de Oeigoeren en het aanzetten tot geweld. Op de vraag wat Kadeer hiervan denkt, antwoordt zij dat zij altijd vreedzame intenties heeft gehad. In het begin heeft ze geprobeerd samen te werken met de Chinezen om zo de situatie van de Oeigoeren te verbeteren. Keer op keer reageerden de Chinezen positief op haar suggesties, maar keer op keer werd er uiteindelijk niets mee gedaan. Het resultaat van haar suggesties was haar gevangenschap.

Kadeer vertelt dat de demonstranten afgelopen juli vlaggen vasthielden van China om zo te laten zien dat ze vreedzaam waren. Uiteindelijk liepen de demonstraties uit op geweld. Dat was een gevolg van meerdere hardhandige optredens van de Chinezen. De Chinezen hebben Kadeer als schuldige aangewezen, omdat ze haar als vijand zien en haar zwart willen maken. Ze wijst geweld af.

Het bleef niet bij beschuldigingen. Na de rellen zijn twee zoons van Kadeer opgepakt en in de gevangenis gestopt, haar andere drie kinderen zijn bedreigd en negen van haar kleinkinderen zijn van Chinese scholen gestuurd. Er zijn direct Chinese troepen naar de provincie gestuurd en de telefoonlijnen en internet zijn afgesloten.

Journalist Garry van Pinxteren trekt de vergelijking tussen Kadeer en de Dalai Lama, tussen de Oeigoeren en de Tibetanen en tussen het boeddhisme en de islam. De Tibetanen lijken meer steun van de wereld te krijgen omdat zij bekend staan om hun vreedzame religie.

Kadeer vertelt dat zij de Dalai Lama meerdere keren heeft ontmoet en dat zij beiden China vragen om respect voor hun volk. In principe hebben ze hetzelfde uitgangspunt en hetzelfde doel. Het geloof staat los van hun vrijheidsstrijd. De Chinezen gebruiken echter de islam tegen de Oeigoeren en hebben de aanslagen van 9 september als een kans gegrepen. De Oeigoeren worden nu afgeschilderd als terroristen. Het gevolg is dat veel Oeigoeren hun lang hebben moeten verlaten en in de VS en Europa zijn gaan wonen.

Van Pinxteren richt zich tot regisseur Jeff Daniels en vraagt hem hoe hij bij dit onderwerp is gekomen. Daniels, een Amerikaan wonende in Australië, vertelt dat een vriend van hem contact had met een Oeigoer en dat hij door zijn verhalen geïnteresseerd is geraakt in de problematiek.

Kort na de rellen van juli 2009 zou de film vertoond worden op een festival in Australië. Nadat Kadeer door de Chinezen werd uitgeroepen tot aanstichtster van het geweld, waren veel mensen boos dat het festival toch haar film zou vertonen. China dwong alle Chinese filmmakers zich terug te trekken uit het festivalprogramma en heeft de website van het festival gehackt. De directeur van het festival heeft besloten The 10 Conditions of Love toch te vertonen en de interesse in Australië bleek groots. Veel filmfestivals hebben echter besloten de film niet meer te vertonen vanwege de gevaren.

In de film geeft Kadeer aan geen angst meer te hebben voor de dood. Van Pinxteren besluit het gesprek met de vraag of deze eigenschap een voordeel of een nadeel is, waarna Kadeer opstaat van haar stoel. Volgens haar is het een groot voordeel en niet te voorkomen. Vol kracht en overtuiging vertelt ze dat zij ooit ook, zoals vele vrouwen in de zaal, een romantisch persoon was. De dictators hebben er echter voor gezorgd dat zij een strijder is geworden voor leven en dood.  Dictators mogen niet het leven leiden van mensen. Met een lach geeft ze toe dat de romantiek nog niet helemaal uit haar verdwenen is en dat zij nog vele prachtige gedichten leest.

Het gesprek eindigt met een staande ovatie.