Femke en Ilse van Velzen

Na de vertoning van de film Weapon of War zaterdag 27 maart om 14.30 uur was er een panelgesprek onderleiding van Ruth Hopkins met regisseurs Ilse en Femke van Velzen, Helen O'Neill, operationeel adviseur voor Artsen Zonder Grenzen, en kolonel Bram Acampo.

Na de film Fighting the Silence, waarin Femke en Ilse van Velzen zich richten op de slachtoffers van seksueel geweld in Democratische Republiek Congo, vestigen ze in Weapon of War hun aandacht op de daders. Na de vertoning gaan de zussen in gesprek met Helen O'Neill, die vanwege haar werk voor Artsen Zonder Grenzen veel tijd heeft doorgebracht in Congo. De kant van de militairen werd belicht vanuit kolonel Bram Acampo.

Een vraag die de zusjes Van Velzen vaak wordt gesteld en die ook bij dit debat naar voren kwam is. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om de daders aan het woord te laten?

Ilse en Femke van Velzen zien de film als onderdeel van het gevecht tegen geweld tegen vrouwen. Hierbij kan de kant van de daders niet genegeerd worden. Ze merkten bij het filmen van hun eerste film over seksueel geweld in Congo Fighting the Silence dat ze niet om de daders heen konden. Het probleem manifesteert zich in verschillende lagen van de bevolking. Het moet bij de kern aangepakt worden, enkel de slachtoffers helpen lost het niet op.

Volgens kolonel Bram Acampo zijn de daders slachtoffer van het systeem. Op dit moment gaan we ervanuit dat het de goede kant opgaat met Congo en daarom zijn we bezig met het land hervormen. Maar in weze is er nog oorlog in het land, zijn veel mensen getraumatiseerd en dat mogen we niet vergeten bij het opbouwen van het land. De mannen moeten ook geholpen worden.

Bij eerdere vertoningen hebben de regisseurs kritiek gekregen op de film, omdat het een te eenzijdig beeld zou geven. Omdat er helemaal niet gekeken wordt naar de kant van de slachtoffers.

Femke van Velzen heeft het gevoel dat dit komt omdat mensen misschien niet willen of nog niet klaar zijn om het probleem van de kant van de daders te bekijken.

Het einde van het conflict lijkt nog ver weg te zijn. Zoals Acampo wordt er op hoog niveau gewerkt aan hervormingen, maar de problemen bij de bevolking zijn nog groot en nog lang niet van de baan. Wat is de beste aanpak om het einde dichterbij te krijgen?

Mannen moeten opgeleid worden en respect voor vrouwen bijgebracht krijgen, aldus Femke van Velzen. Ook Helen O'Neill bevestigt dat, hoewel er bij Artsen zonder Grenzen veel vrouwen werken, vrouwen niets te zeggen hebben. Daarnaast moet er een goed rechtssysteem waarbij misdadigers echt aangepakt worden.

Het publiek was enthousiast. Er kwamen veel vragen die niet allemaal beantwoord konden worden in de zaal. Er was gelegenheid om te praten met de gasten in het café van Filmhuis Den Haag.