vfonds investeert in vrede

Vrijheid door vrede. Van groot belang voor onze samenleving. Militairen en politiemensen zetten zich dagelijks in voor deze democratische waarden. Zij verdienen daarvoor erkenning, waardering en goede zorg. In vrijheid leven, wonen en werken. Leren uit de geschiedenis om de toekomst veilig te houden. Door herdenken en vieren, door herinnering en actualiteit te koppelen. Hierin investeert het vfonds graag.

Erkenning en waardering..

..van veteranen en slachtoffers/gewonden; mensen in uniform die taken uitvoeren in opdracht van zowel defensie als de politie.

Het vfonds vindt het van groot belang dat er goede zorg is voor deze mensen. Al jaren wordt daarom o.a. de Basis in Doorn financieel ondersteunt. De Basis verzorgt dienstverlening na ingrijpende gebeurtenissen en organiseert bv nazorgdagen. Een plek waar lotgenoten elkaar kunnen treffen.

Naast het ondersteunen van de militaire veteranen gaat het vfonds zich in de nabije toekomst ook richten op de politieveteranen. Deze mensen kunnen ook bij de Basis terecht.

Educatief materiaal waaronder exposities en documentaires zorgen ervoor dat oorlogsgetroffenen en veteranen respect en waardering ontvangen in de maatschappij. Het vfonds ondersteunt daarom van harte projecten die erkenning en waardering stimuleren.

Herinneren, herdenken en vieren

Het vfonds richt zich voornamelijk op zestien grotere oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra met een landelijke uitstraling. Gezamenlijk belichten zij de belangrijkste invalshoeken van de Tweede Wereldoorlog en kennen een goede spreiding over het land. Het vfonds ondersteunt het Verzetsmuseum Amsterdam aanzienlijk in de realisatie van een kindermuseum. Een nieuw museum van deze tijd waarin kinderen op hun eigen manier het verleden met het heden kunnen koppelen en leren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Het vfonds ondersteunt herdenkingen zoals Dodenherdenking op 4 mei, de Nationale Herdenking Capitulaties Wageningen op 5 mei,. de jaarlijkse Auschwitz herdenking eind januari (Amsterdam), de jaarlijkse herdenking van het einde van WO II in Zuidoost-Azië op 15 augustus bij het Indisch Monument (Den Haag) en de jaarlijkse herdenking van de gevallen militairen in voormalig Nederlands-Indië bij het Nationaal Indië-monument (Roermond).

Op 5 mei worden de bevrijdingsfestivals gehouden op 14 verschillende plaatsen in Nederland. Via het Nationaal Comité 4 en 5 mei steunt het vfonds deze festivals om te benadrukken dat vrijheid niet iets vanzelfsprekends is.

Vrede, Democratie, Rechtsstaat en Internationale Rechtsorde

Vragen zoals ‘Wat doe jij voor je vrijheid?’, ‘Hoe veilig is jouw buurt?’of ‘Democratie. Waar?’ stimuleren mensen om na te denken over vrede en vrijheid. Welke mogelijkheden bestaan er om hier zelf wat aan te doen. En hoe vanzelfsprekend is het dat wij in een democratie leven? Het vfonds ondersteunt een aantal belangrijke spelers in dit veld omdat zij het erg belangrijk vindt dat hier aandacht aan besteed wordt. Een paar voorbeelden:

Sinds 2011 is het vfonds hoofdpartner van Movies that Matter, een initiatief van Amnesty International. Dit festival kent de kracht van film: het opent ogen. Elk jaar in maart vindt het Movies that Matter Festival plaats in Den Haag. Een week vol films over mensenrechten, menselijke waardigheid en een rechtvaardige wereld. Films die onthullen, aanklagen, confronteren en verontwaardigen.

“Beelden maken soms pijnlijk duidelijk hoe belangrijk vrede is.”

Ton Heerts, directeur vfonds