Vacatures

Vacatures

Op dit moment hebben we één openstaande vacature en meerdere stage/vrijwilligers-vacatures. We zoeken een penningmeester en twee stagiairs voor de afdeling Programmering.

Vacature penningmeester Stichting Movies that Matter

Het bestuur van Stichting Movies that Matter is op zoek naar een nieuwe penningmeester. We zoeken een enthousiaste kandidaat met flinke bestuurlijke ervaring, gedegen financiële kennis, en affiniteit met film en mensenrechten.

Taken en gewenste ervaring

Als lid van het bestuur:

 • heb je affiniteit met het werkterrein van Movies that Matter,
 • bezit je over algemene bestuurlijke kwaliteiten, heb je bij voorkeur ervaring als bestuurder van een fondsenwervende en/of culturele organisatie,
 • ben je in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team,
 • kun je besturen op hoofdlijnen en kun je de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken,
 • ben je in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet je door het stellen van kritische vragen de organisatie een spiegel voor te houden.

Als penningmeester:

 • heb je ruime ervaring met het financieel beleid van (non-)profit organisaties, bij voorkeur bij een fondsenwervende instelling,
 • heb je kennis en inzicht in financiële processen en weet je de andere bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, risico’s op vooral financieel terrein,
 • onderhoud je contact met de zakelijk directeur over de financiële voortgang en het financieel beleid,
 • breng je gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur over de financiële zaken van de stichting,
 • zie je toe op de financiële planning (begroting), prognoses en financiële verantwoording (jaarrekening) die onder verantwoordelijkheid van de zakelijk directeur worden opgesteld,
 • voer je het overleg met de accountant inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening,
 • ben je in staat kaders te ontwikkelen voor het toekomstig financieel beleid van de stichting,
 • ben je op de hoogte van relevante financiële ontwikkelingen in het bijzonder op het terrein van stichtingen in de culturele sector.

Overig:

 • bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor reiskosten e.d. op basis van werkelijk gemaakte kosten,
 • de zittingstermijn voor bestuursleden is drie jaar, waarna het bestuurslid eenmalig voor opnieuw drie jaar herkozen kan worden,
 • tijdsinvestering: circa vier bestuursvergaderingen (half dagdeel) in Amsterdam per jaar, in het voorjaar extra werk  in verband met de totstandkoming van de jaarrekening, inclusief overleg met de accountant, in het najaar in verband met de opstelling van de begroting. Zo mogelijk representatie bij het jaarlijkse Movies that Matter Festival in Den Haag en andere projecten van Movies that Matter.


Reageren kan tot donderdag 1 juni door een korte motivatie met cv te sturen naar a.remmelts@moviesthatmatter.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Ali Remmelts, zakelijk directeur, 020-7733623 of 06-15635948.

Klik hier om de vacature te downloaden.

Stagiair(e)s/Vrijwilligers Afdeling Programmering

Voor de afdeling programmering zijn we op zoek naar twee stagiair(e)s/vrijwilligers die ons komen helpen met de voorbereidende werkzaamheden voor het Movies that Matter Festival 2018.

Taken:

 • Diverse ondersteunende werkzaamheden voor de afdeling Programmering.
 • Administreren, opvragen en monitoren van films voor het Movies that Matter Festival 2018 en andere evenementen.
 • Filmprogramma’s van nationale en internationale filmfestivals online researchen.
 • Contact houden met internationale rechthebbenden.
 • Bijhouden van de digitale filmdatabase.
 • Overige administratieve en organisatorische werkzaamheden.
 • Films kijken en evalueren (minimaal 1 per week).
 • Deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomsten van de viewingscommissie.

 
Functie-eisen:

 • Hbo-/ universitair denk- en werkniveau in een voor de functie relevante richting, bij voorkeur op gebied van film.
 • Kennis van Excel, Word etc.
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels.
 • Ervaring met administratieve werkzaamheden.
 • Kennis van, en aantoonbare ervaring met het organiseren van evenementen is een pré.


Competenties:

 • Accuratesse
 • Flexibiliteit
 • Zowel zelfstandig, als goed in teamverband kunnen werken.
 • Stressbestendigheid

Tijd en periode

 1. Herfststage: 24 uur per week in de periode van september tot en met december 2017.

 2. Lange stage: 24 uur per week in de periode van september tot en met april 2018. Deze stage is inclusief het festival (23-31 maart 2018), waar de stagiair/vrijwilliger o.a. verantwoordelijk is voor het filmtransport.

Geïnteresseerd?
Stuur voor 11 juni 2017 een e-mail met motivatiebrief plus cv naar Maarten Stoltz via m.stoltz@moviesthatmatter.nl
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Maarten Stoltz via 020-7733620.