STUDIEDAG FILM EN BURGERSCHAP

Filmhuis Den Haag en Movies that Matter nodigen u van harte uit voor de studiedag Film en Burgerschap op vrijdag 15 januari 2016. Deze dag is bedoeld voor docenten in het mbo. U verplaatst zich op deze dag in uw studenten door zélf deel te nemen aan ons nieuwe educatieprogramma voor het mbo: 'De macht van de maker'. 


In het programma staat de macht van de (film)maker centraal en onderzoeken we op welke manier je een verhaal kunt vertellen. Het programma bestaat uit een workshop filmmaken en een filmvertoning met voor- en nabespreking. Zowel in de workshop als in de film staan de thema's vooroordelen en stereotypen centraal.

Het educatieprogramma is vanaf januari 2016 te boeken en sluit aan bij het vak burgerschapsvorming (sociaal-maatschappelijke dimensie).

Waarom Film en Burgerschap?
Burgerschapsvorming draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid van de student. Film is bij uitstek geschikt om maatschappelijke thema's te onderzoeken en bespreekbaar te maken. Daarbij speelt het leren van beeldtaal en het onderzoeken van de manier waarop een verhaal verteld wordt, een belangrijke rol. Door zelf een film te maken worden studenten zich bewust van het feit dat filmmakers voortdurend inhoudelijke en artistieke keuzes maken. Wat laten ze ons zien, en wat juist niet? Welk doel had de maker met zijn/haar film? Studenten ontwikkelen een kritische blik op hun rol als consument en producent in onze gemedialiseerde samenleving.

Programma

9.30 – 10.00 uur           Inloop met  koffie/ thee in het café

10.00 – 10.15 uur         Welkomstwoord door Renske Gasper                                  
10.15 – 10.45 uur         Presentatie 'De macht van de maker'                                                  

10.45 – 13.00 uur         Workshop 'De macht van de maker: deelnemers maken een korte documentaire vanuit het thema vooroordelen/stereotypen (deel 1)

13.00 – 13.45 uur         Lunch

13.45 – 14.30 uur         Workshop 'De macht van de maker’ (deel 2)

14.30 – 14.45 uur         Presentatie educatief aanbod Movies that Matter

14.45 – 14.55 uur         Inleiding bij de film Fruitvale Station

14.55 – 16.15 uur         Filmvertoning: Fruitvale Station

16.15 – 16.45 uur         Nagesprek met politie en expert op het gebied van etnisch profileren

Aanmelden
Deelname aan deze studiedag kost € 25,- per persoon (inclusief lunch).

Deelname aan deze studiedag kost € 25,- per persoon (inclusief lunch). Er kunnen max. 40 personen deelnemen aan deze dag.

U kunt zich t/m vrijdag 8 januari aanmelden door een e-mail te sturen aan educatie@filmhuisdenhaag.nl of door direct een ticket te kopen via http://www.filmhuisdenhaag.nl/agenda/event/docentendag-mb-o

Wij hopen u te ontmoeten in Filmhuis Den Haag!