Meer impact met een gastspreker in de klas

Door het samenwerken met gastdocenten van verschillende partnerorganisaties, hebben onze films in de klas nog meer impact. De krachtige wisselwerking tussen (wereld)cinema en het persoonlijke verhaal van ervaringsdeskundigen stelt leerlingen in staat zich in te leven.