Movies that Matter organiseerde het voorjaar van 2012 in samenwerking met Cordaid Mensen in Nood, IF Productions en Stichting Vluchteling diverse vertoningen van de nieuwste film van Ilse en Femke van Velzen: Justice for Sale.
 
De afgelopen zes jaar verdiepten regisseurs Isle en Femke van Velzen zich in de problematiek van seksueel geweld in Congo. In hun documentaires Fighting the Silence (2007) en Weapon of War (2009) belichten zij dit thema vanuit het perspectief van zowel de slachtoffers als de daders. Beide documentaires werden met behulp van de Mobile Cinema vertoond in Congo, waar ze een grote impact hadden op het publiek. Hierdoor werd de discussie rondom seksueel geweld aangewakkerd.
 
Justice for Sale is het derde en afsluitende deel uit de Congo-trilogie over seksueel geweld. Een doortastende Congolese advocate onderzoekt in deze subtiele en verrassende documentaire een verkrachtingszaak waar de ‘dader’ slachtoffer is geworden van falende rechtspraak. De film legt bloot hoe het huidige rechtssysteem van Congo zijn doel voorbij streeft, mede onder druk van lokale en internationale NGO's. 
 
Justice for Sale maakt onderdeel uit van de campagne
‘Justice f.o.r. s.a.le. ‘Recht voor slachtoffers van seksueel geweld in Oost-Congo’

Dit project werd ontwikkeld door Cordaid Mensen in Nood, IF Productions en Stichting Vluchteling. De Nationale Postcode Loterij ondersteund het project. Het doel is om slachtoffers van oorlogsgeweld, en dat in het bijzonder vrouwen en meisjes die verkracht zijn, te helpen hun leven weer op te pakken. Dit gebeurt door hen psychosociale hulp te bieden en ze te begeleiden bij het ter verantwoording roepen van de daders.
IF Productions zette in Congo een film-, radio en televisiecampagne op die een eerste impuls moet geven aan deze mentaliteitsverandering: een campagne van waaruit het seksueel geweld daadwerkelijk halt kan worden toegeroepen.
Kijk hier voor meer informatie over dit project.
 
De film werd vertoond tijdens het Movies that Matter Festival dat van 22 t/m 28 maart 2012 plaatsvond in Den Haag

 
Justice for Sale toerde in mei en juni 2012 met rond in de steden Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Bosch, Den Haag, Groningen, Hilversum, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Zwolle.
 
Kijk op Justice for Sale voor meer informatie over de film en het project.