De Vluchtelingenjackpot

Tijdens het festival is in de foyer van Theater aan het Spui de tentoonstelling De Vluchtelingenjackpot te bewonderen. Deze tentoonstelling is onderdeel van een project van Fotograaf Karijn Kakebeeke en journalist Eefje Blankevoort over uitgenodigde vluchtelingen in Nederland. Naast de rondreizende tentoonstelling is er een fotoboek en een educatief programma.

Ieder jaar nodigt de Nederlandse regering kwetsbare vluchtelingen uit landen als Irak, Somalië en Ethiopië -waar de vluchtelingennood hoog is- uit om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is een mooi ideaal, maar hoe haalbaar is dit in de praktijk? Op welke manier zorgt Nederland voor de mensen die ze uitnodigt? Hoe is het om hier een nieuw leven op te bouwen? En bovenal, vinden zij geluk in Nederland?

Fotograaf Karijn Kakebeeke en journalist Eefje Blankevoort volgden van voorjaar 2009 tot en met najaar 2010 -anderhalf jaar lang- het proces van selectie, integratie en inburgering van een speciale groep vluchtelingen: vluchtelingen op uitnodiging.

De Vluchtelingenjackpot belicht alle kanten van het verhaal: de kansen, de blijdschap, maar ook de teleurstellingen, de achtergelaten levens en de (on)mogelijkheden van het vluchtelingenbeleid.

In woord en beeld vertellen Kakebeeke en Blankevoort het verhaal van twee groepen uitgenodigde vluchtelingen en hun eerste stappen in een vreemd land met vreemde gewoonten, andere regels en nieuwe

mensen.