Syria Speaks

An Evening of screenings, stories and art from the frontline

Op woensdag 25 maart presenteert het Prins Claus Fonds van 19.00 – 20.30 uur in Theater aan ‘t Spui 2 de publicatie Syria Speaks: Art and Culture from the Frontline, een anthologie van moderne Syrische literatuur, essays, kunst, politieke posters, fotografie, cartoons en meer. ​Op deze avond komen verschillende sprekers aan het woord die een bijdrage hebben geleverd aan het boek.

Toegang is gratis. Reserveer hier alvast een plaats.

Zaher Omareen, één van de redacteuren van Syria Speaks geeft een introductie op korte films die getoond zijn op het eerste Syrische Mobile Phone Film Festival. Mobiele telefoons hebben een cruciale rol gespeeld in het documenteren van de opstand en oorlog in Syrië. Een lid van het postercollectief Ashaab Alshori Aref Tarekh laat het werk van deze groep zien en vertelt over de kracht van beeld in een land waar de publieke ruimte gedomineerd wordt door staatspropaganda. 

Rasha Abbas maakt deel uit van een generatie nieuwe schrijvers uit Syrië. Zij vertelt over het schrijverschap in tijden van conflict en draagt voor uit haar werk dat opgenomen is in Syria Speaks. Schrijver, intellectueel en Prins Claus Laureaat 2012 en A Matter of ACT activist Yassin al Haj Saleh wordt geïnterviewd. De film Our Terrible Country, waarin Yassin al Haj Saleh gevolgd wordt, is te zien op het Movies That Matter Festival.

Malu Halasa, redacteur van Syria Speaks is de moderator van het programma. Syria Speaks: Art and Culture from the Frontline is na afloop van het programma te koop en zal gesigneerd worden. 

Waarom Syria Speaks?

Nu het conflict in Syrië zijn vijfde jaar in gaat, zonder enig vooruitzicht op een oplossing hiervan, is cultuur nog belangrijker als motor van geweldloos verzet. Het Prins Claus Fonds organiseerde in 2012 Culture in Defiance, een tentoonstelling in de Prince Claus Fund Gallery met werk van Syrische kunstenaars om de belangrijke rol van kunst en cultuur aan te tonen. Om hier verder op in te gaan steunde het Fonds de publicatie Syria Speaks: Art and Culture from the Frontline. De tentoonstelling leidde tevens tot het opzetten van het Cultural Defiance Fund waarmee het Fonds kunstenaars ondersteunt die onder extreem moeilijke omstandigheden met kunst, vrije gedachtenvorming en expressie een positieve verandering in hun omgeving bewerkstelligen. Het Cultural Defiance Fund en de hieraan gelinkte activiteiten worden mogelijk gemaakt door steun van de Nationale Postcode Loterij.