The Justice Cascade: Are human rights prosecutions really changing world politics

Twintig jaar geleden richtte de VN-Veiligheidsraad het Joegoslavië Tribunaal op. Een jaar later werd het Rwanda Tribunaal opgericht. Deels internationaal, deels nationale tribunalen voor Sierra Leone en Cambodja volgden in respectievelijk 2002 en 2004.

Vijftien jaar geleden resulteerde de hernieuwde aandacht en het enthousiasme voor internationale strafrechtelijke vervolgingen als instrument voor vrede en verzoening in het Statuut van Rome voor het Internationaal Strafhof.
Datzelfde jaar leek de arrestatie in Londen van de voormalige Chileense President Augusto Pinochet, op verzoek van een Spaanse aanklager, te bevestigen dat staatshoofden, regeringen en leger niet boven de wet staan. Strafrecht stortte zich als een waterval uit over wereldpolitiek en politieke leiders.

Wat gebeurde er met deze gerechtigheidsgolf sinds de oprichting van het Joegoslavië Tribunaal in 1993 en de arrestatie van Pinochet in 1998?

Sprekers

  • (Keynote) Kathryn Sikkink: Hoogleraar Politieke Wetenschappen, University of Minnesota, auteur The Justice Cascade: how human rights prosecutions are changing world politics.
  • (Keynote) Leslie Vinjamuri: Hoofddocent Internationale Betrekkingen, School of Oriental and African Studies, University of London.
  • Wouter Werner: Hoogleraar Internationaal Recht, Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Marlies Glasius: Hoogleraar Internationale Betrekkingen, Universiteit van Amsterdam.

Voertaal Engels.

Datum: dinsdag 26 maart 2013

Tijd: 13.30 uur

Plaats: Theater Aan ’t Spui, Spui 187, 2511 BN Den Haag

Entree: gratis

Informatie en reservering: www.amnesty.nl/symposium