William Binney – Klokkenluider voor privacy

Bill Binney wilde dat de National Security Agency (NSA) een surveillanceprogramma zou hanteren dat de privacy respecteert. Nadat hij de NSA gedesillusioneerd had verlaten, werd hij een uitgesproken criticus van zijn voormalige werkgever. Volgens het wiskundegenie heeft de NSA een ‘dataverzamelstoornis’. ‘We waren bezig onze democratie te ondermijnen. Daarvan wilde ik geen onderdeel zijn.’

Je zou denken dat een klokkenluider die werkte voor de Amerikaanse inlichtingendienst NSA extra maatregelen neemt om zijn privacy te waarborgen. Maar om iedere verdenking te voorkomen, wil William Binney juist dat alles openbaar is.

‘Als ik bijvoorbeeld een versleutelde telefoon gebruik om met jou te praten, ben jij automatisch een doelwit. Dan zullen ze zeggen dat ik met jou samenzweer en ik wil je niet in die positie brengen,’ aldus Binney tijdens een telefooninterview.

Binney probeerde de National Security Agency (NSA) een surveillanceprogramma te laten gebruiken dat de privacy respecteert. Het project, genaamd ThinThread, zou data zodanig versleutelen dat alleen informatie van mensen die ergens van werden verdacht toegankelijk zou zijn, nadat daartoe een bevelschrift was uitgevaardigd. Maar de NSA koos voor een ander programma.

Hij verliet de dienst en werd een publieke en uitgesproken criticus van zijn voormalige werkgever. Het wiskundegenie, hoofdpersoon in de documentaire A Good American, zegt dat de NSA een ‘dataverzamelstoornis’ heeft.

‘Mijn achtergrond bij de NSA was het in de gaten houden van de Sovjet-Unie en andere Oostbloklanden,’ zegt hij tijdens het telefooninterview. ‘Wat hier gebeurde kwam rechtstreeks uit de boekjes van de KGB en de Stasi. We waren bezig onze democratie te ondermijnen. Daarvan wilde ik geen onderdeel zijn.’

‘Ik probeerde samen te werken met overheidsinstanties, mensen waarschuwen zodat ze wisten wat er aan de hand was,’ zegt Binney. Maar zijn protesten bij de Amerikaanse autoriteiten over de massasurveillance door de NSA waren vruchteloos. Daarom trad Binney met zijn bezwaren naar buiten. Hij werd onderzocht door de FBI en diverse keren verhoord, en in 2007 werd zijn huis binnengevallen en doorzocht. De FBI-zaak tegen Binney en drie voormalige collega’s werd echter ingetrokken wegens vervalst bewijsmateriaal.

‘Het wordt steeds erger,’ zegt de klokkenluider aan de telefoon. Mensen worden bijvoorbeeld bespioneerd via online videospelletjes. ‘In het Verenigd Koninkrijk hebben ze het erover om internetproviders te verplichten bij te houden welke websites mensen bezoeken.’ En wat te denken wat het aanstaande ‘internet der dingen’, dat allerlei huiselijke apparatuur met internet verbindt – een enorme spionagekans.

De gegevens die worden binnengehaald, worden echter niet effectief benut, zegt Binney. De terroristen die aanvallen uitvoerden in Parijs, Boston en andere steden zaten allemaal wel ergens in databases. Maar ze werden er niet uitgehaald omdat veiligheidsdiensten ‘naar iedereen kijken’. Binney: ‘Ze proberen gegevens te verzamelen van 4 miljard mensen, in plaats van te focussen.’

Door Peter Teffer