Ministerie vertoning

Besloten

Ministerie vertoning

De jaarlijkse speciale lunchvertoning voor medewerkers van verschillende ministeries (waaronder het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Veilighied en Justitie en het ministerie van Volksgezondheid) vindt plaats op 27 maart vanaf 11.45 uur. We vertonen de bijzondere documentaire Jaha’s Promise. Na afloop van de film gaat presentator van het NOS Jeugdjournaal Joris Marseille in gesprek met Jaha Dukureh en regisseur Patrick Farrelly.