On the Move

No one leaves home unless home is the mouth of a shark. ― Warsan Shire

Migratie is een van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd. Door (politieke) conflicten zien miljoenen mensen zich genoodzaakt huis en haard te verlaten. Daarvan zijn er velen die een veilig onderkomen zoeken buiten de eigen landsgrenzen.

Tegelijkertijd wordt het migratiebeleid strikter, met mensenrechtenschendingen op nationaal, Europees en mondiaal niveau tot gevolg. Dit dwingt ons na te denken over de hulp die we bieden en de grenzen die we stellen. In On the Move films die een nieuwe blik op dit onderwerp bieden.

Bekijk welke films we selecteerden voor On the Move.