Save the Planet

The least I can do is speak out for those who cannot speak for themselves  Jane Goodall 

Al sinds de Club van Rome weten we dat onze planeet in gevaar is. Het gebruik van fossiele brandstoffen, het kappen van oerbossen, overbevissing en intensieve landbouw zorgen ervoor dat mensen en dieren in hun bestaan worden bedreigd. Van de roze rivierdolfijn in de Amazone tot het wegsmeltende ijs op de Noordpool. Niettemin gaat de omslag naar een duurzame wereld traag en moeizaam.

Om deze omslag te versnellen zijn er steeds meer initiatieven en afspraken op het gebied van klimaat, biodiversiteit, schone lucht en energie. Maar gaat de verandering snel genoeg? Welke dilemma’s gaan gepaard met deze strijd voor een duurzame wereld? En hoe staat het met de leefbaarheid van de aarde voor toekomstige generaties?

In dit themaprogramma vertonen we films over activisten, wetenschappers en politici die verandering nastreven en over de dilemma’s die gepaard gaan met hun strijd voor een duurzame wereld. De festivalzondag staat in het teken van deze films.

Bekijk welke films te zien zijn in Save the Planet.