Second Sex

All oppression creates a state of war ― Simone de Beauvoir 

Voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten. Maar wereldwijd worden vrouwen achtergesteld, variërend van seksuele onderdrukking in Iran tot de ongelijkheid op de arbeidsmarkt in het Westen. Het verschil in behandeling van mannen en vrouwen is soms openlijk en zichtbaar, maar nog vaker onopgemerkt onderdeel van de cultuur, de taal en het systeem.

In dit programma wordt de ongelijkheid van mannen en vrouwen centraal gesteld. We gaan in op de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, met films en gesprekken over het verzet tegen zichtbare en onzichtbare achterstelling en onderdrukking.

Bekijk welke films te zien zijn in Second Sex.