Nagesprek Tall as the Baobab Tree

V.l.n.r: Daphne Bunskoek, Prinses Mabel, Lilianne Ploumen en Monique van 't Hek

Prinses Mabel spreekt op het Movies that Matter Festival

We kunnen kindhuwelijken binnen een generatie veranderen, als we het samen doen.” Aldus Prinses Mabel tijdens het nagesprek bij de film  Tall as the Baobab Tree op het Movies that Matter Festival gisteravond. De prinses zet zich in voor de organisatie Girls not Brides, een initiatief van The Elders, met het doel een einde te maken aan het uithuwelijken van kinderen. Ook aanwezig bij het nagesprek waren Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen en directeur van Plan Nederland, Monique van ‘t Hek. Presentarice Daphne Bunskoek leidde het gesprek

Elke drie seconden trouwt er ergens ter wereld een meisje dat minderjarig is. Ieder jaar worden er tien miljoen kinderen uitgehuwelijkt. Een groot probleem dat niet alleen stoelt op tradities en religieuze voorschriften, maar waar ook een economische oorzaak aan ten grondslag ligt. Volgens Monique van ’t Hek, directeur van Plan Nederland, is investeren in meisjes “The Smartest Investment” om de armoedespiraal te doorbreken. “De weg daarheen is lastig: om een einde te maken aan kindhuwelijken moet er worden samengewerkt, want alleen kun je dit niet veranderen.” Zo stelt Van ’t Hek. Daarom werkt Plan samen met andere non-gouvermentele organisaties en met overheden. Maar het belangrijkste is om het probleem op lokaal niveau aan te pakken: met de mensen en vooral de kinderen te praten in de dorpen en te laten zien hoe het ook anders kan.

Volgens de prinses valt er weinig op te lossen aan de structurele problemen voor een bevolking, wanneer je het uithuwelijken van jonge meisjes geen halt toeroept. Meisjes die op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt, worden van school gehaald en hebben daardoor weinig kans op een toekomstige baan of dat ze zelfs maar kunnen lezen of schrijven. Bovendien zijn de medische complicaties enorm: kinderen die soms al heel jong worden uitgehuwelijkt moeten al snel hun vruchtbaarheid tonen en krijgen kinderen op veel te jonge leeftijd: iets dat hun lichaam nauwelijks aankan. Ook zijn de kinderen die uit deze jonge meisjes geboren worden vaak nog onvolgroeid en is de babysterfte hoog.

Minister Lilianne Ploumen is positief gestemd over uitbannen van kindhuwelijken in de toekomst. De Nederlandse regering is een van de voortrekkers op het gebied van vrouwen- en kinderrechten. Ze benadrukt dat ook wij er generaties over hebben gedaan om te komen waar wij nu zijn. Haar eigen moeder moest al vroeg van school af. Zijzelf is nu minister. Dat is een hoopvol gegeven.

Ook Prinses Mabel ziet een positieve verandering in de toekomst, met name omdat het initiatief voor Girls Not Brides afkomstig is van The Elders: een raad van wereldleiders en andere prominente personen. Hun doel is om globale problemen op te lossen. Onder hen Nobelprijswinnaars Desmond Tutu en Nelson Mandela en Graça Machel-Mandela. Met de hulp en inspanning van deze mensen is de strijd weliswaar nog lang niet gestreden, maar is de basis voor een toekomst zonder kindhuwelijken gelegd.