Openingstoespraak burgemeester Van Aartsen

Toespraak door burgemeester Van Aartsen bij de opening van het Movies that Matter Festival, 22 maart 2012

Dames en heren,

Vrede en recht. Voor ons in dit land zijn het vaak vage begrippen. Zij zijn voor Nederlanders min of meer een vanzelfsprekendheid geworden. Gelukkig! Maar een snelle blik in de krant of een korte zoektocht op internet tonen aan dat elders ter wereld talloze mensen te maken hebben met onrecht en oorlogsgeweld. Veelal dagelijks.

Dat gaat ons wel degelijk wat aan. Bovendien heeft ieder conflict, waar ook ter wereld, gevolgen voor onze samenleving. De films die Movies that Matter ons toont, willen ons bewust maken van onrecht en de gevolgen van conflicten. De begrippen vrede, recht en vrijheid worden op die wijze heel concreet.

“Nor stony tower, nor walls of beaten brass,

Nor airless dungeon, nor strong links of iron

Can be retentive to the strength of spirit.”

Met deze woorden uit de eerste akte van ‘Julius Caesar’ sloeg William Shakespeare al ruim vier eeuwen geleden de spijker op zijn kop. Wat de mens denkt, is niet aan banden te leggen. Gedachten zijn vrij, zo formuleerde Cicero het nog véél eerder, meer dan tweeduizend jaar geleden.

Als burgemeester van Den Haag ben ik bijzonder blij dat Movies that Matter hier plaatsvindt. Als tweede VN-stad biedt Den Haag onderdak aan tal van internationale hoven en organisaties, die in feite alle werken met één doel voor ogen: een vreedzame en rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen kunnen leven zonder angst, zoals President Franklin Delano Roosevelt het meer dan zeventig jaar geleden in zijn Four Freedoms formuleerde.

Die Vier Vrijheden – de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees – vormen de basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zoals de naam al aangeeft, gelden de Universele Rechten van de Mens overal ter wereld. Ze worden alleen helaas niet overal gerespecteerd.

Pogingen om ze als eenzijdig Westers af te schilderen hebben terecht weinig weerklank gevonden. Nergens ter wereld leven mensen graag in angst en armoede. Nergens worden zij graag beknot in de uitoefening van hun godsdienst. En nergens ter wereld worden mensen graag de mond gesnoerd.

Den Haag voelt zich dan ook zeer vereerd door de aanwezigheid van prominente mensenrechtenverdedigers tijdens dit festival. Moedige mensen als Margaret Sekaggya uit Oeganda, Special Representative of the Secretary General on the situation of human rights defenders en eregast van Movies that Matter.

Precies een week geleden besloot de gemeenteraad dat Den Haag de eerste Shelter City van Europa wordt. Mensenrechtenverdedigers in nood kunnen voortaan tijdelijk in Den Haag wonen om hier op adem te komen en vanuit onze stad hun belangrijke werk voortzetten. Als Shelter City kan Den Haag op deze wijze een concrete bijdrage leveren aan het verdedigen en promoten van mensenrechten.

In de loop van dit jaar zal bovendien Amnesty International hier in Den Haag haar Centre for International Justice vestigen.

U ziet, Movies that Matter sluit naadloos aan bij het karakter van Den Haag. Nader beschouwd is niet zo vreemd en ook bepaald niet iets nieuws. Den Haag is van oudsher een open stad. Een stad zonder muren, waar de bevordering van de internationale rechtsorde en kunst en cultuur hand in hand gaan.

In die geest verklaar ik dan ook met veel genoegen Movies that Matter 2012 voor geopend.