Telling Truths in Arusha – Paneldiscussie

Telling Truths in Arusha
Voertaal: Engels

Wanneer & waar?

woensdag 30 maart 2011 - 19:15

Paneldiscussie met onder anderen de internationale strafpleiter Wayne Jordash, rechter aan het Special Court for Sierra Leone Julia Sebutinde en David Hooper, die als adviseur werkte voor priester Hormisdas. Moderator is Michelle Parlevliet.


Telling Truths in Arusha laat zien dat het vinden van de 'waarheid' en het oordelen op basis van getuigenverslagen ontzettend moeilijk is. Bovendien is het niet altijd mogelijk om mensen te overtuigen om te getuigen. Er is niet één waarheid.

De discussie zal gaan over de moeilijkheden waarmee men te kampen heeft in rechtszaken bij het vinden van de waarheid.


Wayne Jordash is internationaal strafpleiter en advocaat bij de Doughty Street Chambers in Engeland. Hij vertegenwoordigde cliënten bij het International Criminal Tribunal for Rwanda, het Joegoslavie Tribunaal en het Special Court for Sierra Leone.


Rechter Julia Sebutinde is voorzitter van het Special Court for Sierra Leone. Van 1978 tot 1991 werkte ze voor het Ugandese Ministerie van Justitie. Van 1991 tot 1996 was ze consultant voor het commonwealth secretariaat in Londen en ondersteunde ze de onafhankelijk geworden Republiek van Namibië bij het Ministerie van Justitie. In 1996 werd ze benoemd tot rechter van het High Court van Uganda. Tussen 1999 en 2003 zat ze drie commissies voor die onderzoek deden naar de corruptie binnen de Ugandese politie, het Ministerie van Defensie en de Ugandese Revenuu Authority.

Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen