Children of War - Discussie War Trauma Foundation

Children of War
Voertaal: Engels

Wanneer & waar?

dinsdag 29 maart 2011 - 19:00

Discussie met Jane Ekayu en Frere Emmanuel Ntakarutimana, David Majur, Marjolein van Duijl, geleid door Peter Ventevogel. Over nut en noodzaak van psychosociale hulpverlening in (post)conflictgebieden, met bijzondere aandacht voor de verschillende methoden en hun effectiviteit, vanuit zowel een individuele als maatschappelijke benadering.

 

Jane Ekayu komt uit Oeganda. Zij is kind traumacounseller en mensenrechtenactivist die voorkomt in de film Children of War.

 

Frere Emmanuel Ntakarutimana is de directeur van Centre Ubuntu in Burundi, een organisatie die psychosociale trainingsprogramma's in Burundi inzet die bijdragen aan vrede, verzoening en wederopbouw in dit door oorlog en geweld geteisterde land. Samen met de Zuid-Afrikaanse psychologe Dr. Yvonne Sliep ontwikkelden Centre Ubuntu en War Trauma Foundation het "narrative theatre" programma, een methodiek die over heel Burundi wordt geïmplementeerd in de lokale gemeenschappen. Deze programma's dragen bij aan dialoog en welzijn, en versterken de sociale structuren.

 

David Majur komt uit Zuid Sudan. Hij is vroeger ontvoerd door de rebellen van the Sudanese People Liberation Army, tegenwoordig voorlichter voor War Child in Nederland.

 

Marjolein van Duijl is psychiater met ervaring in het werken met mensen in Nederland en Oeganda. Tevens onderzoekster naar trauma in Oeganda.

 

Peter Ventevogel is psychiater en antropoloog met ervaring in het werken met mensen in Nederland, Burundi en Afghanistan

 

Programma komt tot stand i.s.m. War Trauma Foundation.

 

War Trauma Foundation (WTF) zet zich in voor het herstel van mensen en gemeenschappen die zijn getroffen door psychisch trauma als gevolg van oorlog en geweld. WTF werkt hiervoor samen met lokale organisaties in oorlogsgebieden om een leven in vertrouwen, hoop en vrede weer mogelijk te maken. WTF gelooft in psychosociale programma's die geworteld zijn in de eigen samenleving. De programma's voorzien onder meer in de opleiding van lokale hulpverleners, onderwijzers of andere mensen die in hun dagelijks werk veel kinderen en volwassenen ontmoeten. Tevens is er aandacht voor duurzaamheid, inbedding van de activiteiten in de lokale gemeenschap en het aangaan van verbindingen met lokale organisaties en overheden. WTF is onder meer actief in het Midden-Oosten (Palestijnse Gebieden, Egypte), Sri Lanka, de Noordelijke Kaukasus (Noord-Ossetië, Tsjetsjenië, Ingusetië), Kosovo, en het Grote Meren Gebied (Burundi, Democratische Republiek Congo).

Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen