Broken Silence - Wereldpremière en discussie

Broken Silence
Voertaal: Nederlands

Wanneer & waar?

zondag 24 maart 2013 - 12:30

Wereldpremiere van Broken Silence. Aansluitend is er een discussie met regisseur Bob Entrop, hoofdpersoon uit de film Orhan Galjus, holocaust-overlevende Zoni Weisz, Raoul de Zwart en Herman Höllenreier. Presentatie door Huub van Baar (Universiteit van Amsterdam).

 

Live muziek van de Basily Boys.


Bob Entrop (1946) studeerde in 1972 af aan de toenmalige afdeling film van de academie St. Joost met als voorkeur regie en scenario. In 1979 was hij mede oprichter van SOL FILMprodukties bv. Het bedrijf produceert voor verschillende omroepen documentaires, praatprogramma's, drama producties en speelfilms. Meerdere producties werden, zowel nationaal als internationaal, bekroond.

 

ZONI WEISZ - Zoni Weisz is lid van het Nederlands Auschwitz Comité en van het Internationaal Auschwitz Comité en hij houdt met tal van activiteiten de herinnering aan de Holocaust levend. In januari 2007 was hij de belangrijkste spreker bij de opening van de tentoonstelling The Holocaust against the Roma and Sinti and present-day racism in Europe in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Weisz is jurylid voor de toekenning van de Europese Burgerrechtenprijs van de Sinti en Roma. Op 27 januari 2011 was Weisz de eerste vertegenwoordiger van de Sinti en Roma die de Duitse Bondsdag toesprak, in nagedachtenis aan de bevrijding van Auschwitz. In de toespraak beschreef Weisz zijn ervaringen. 

 

Drs. Huub van Baar studeerde Wiskunde en Wijsbegeerte aan de UvA. In 2003 startte hij een promotieonderzoek naar de positie van Roma minderheden in Europa in het kader van het project 'Globalization and the Transformation of Cultural Identities in East Central Europe'.

 

Raoul de Zwart (Den Haag - 1952) is vooral organisator en schrijver. Zijn grootste passie is het maken van film. Hij studeerde in Nederlands en Geschiedenis 1977 af aan de Gelderse Leergangen te Nijmegen en begon zijn carriere als docent in het voortgezet onderwijs (mavo t/m vwo) en als freelancep journalist (Sijthoff Pers, Trouw, Keesing). Daarnaast voltooide hij de doctoraalstudie Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisaties massacommunicatie en methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. In 1980 richtte hij INBETWEEN op, een bureau dat niet alleen journalistieke en commerciele teksten produceerde maar zich ook bezig hield met hoofdredactie van bestaande en concepten voor nieuwe uitgaven. Voor een aantal A-merken in de autobranche organiseerde De Zwart vanaf 1994 ruim tien jaar lang evenementen, dealerconventies en interne communicatieprojecten, waarin innovatieve visuele presentaties werden getoond (multiple screen presentation, watch-out projectie enz.) Vanaf 1995 legt hij zich toe op het produceren van opdrachtfilms, presentaties voor bedrijven en overheidsinstellingen en documentaires. Vanaf 2011 een gezamenlijk bedrijf met Bob Entrop: ENTROP&DEZWARTTFILMS

 

Herman Höllenreier - Overleefde als Sinti-kind de kind de verschrikkingen van Auschwitz. Zijn ongelooflijke verhaal is geboekstaafd door Anja Tuckerman. 

Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen