Inbetween Worlds - Nagesprek met auteur Niels Roelen, advocaat Wil Eikelboom en tolk Abdul Ghafoor Ahmadzai

Inbetween Worlds
Voertaal: Engels

Wanneer & waar?

zaterdag 28 maart 2015 - 15:00
Theater aan het Spui Kleine Zaal

Programmamaker Bahram Sadeghi gaat in gesprek met majoor Niels Roelen, advocaat Wil Eikelboom en tolk Abdul Ghafoor Ahmadzai.

Abdul Ghafoor Ahmadzai was werkzaam als tolk tijdens een missie van het Nederlandse leger in Uruzgan. Toen zijn broer werd vermoord door de Taliban omdat hij voor hem werd aangezien, moest Abdul het land verlaten. Hij vluchtte naar Nederland en wacht tot op heden op uitsluitsel over zijn asielaanvraag, waar afgelopen zomer en najaar in diverse media veel discussie over ontstond.

Niels Roelen is auteur van de boeken Leven na Uruzgan en Soldaat in Uruzgan. Als majoor in het Nederlandse leger werd hij diverse keren uitgezonden op missies voor de VN en de NAVO. Over de missie in Uruzgan hield hij voor defensie een weblog bij. Hij is vanavond te gast op persoonlijke titel.

Wil Eikelboom is gespecialiseerd in het voeren van procedures voor internationale mensenrechteninstanties; met name het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. Bij het EHRM won hij samen met Liesbeth Zegveld de zaak Jaloud v. the Netherlands voor de Grote Kamer van het Hof.

Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen