The Shelter - Talkshow Refugee Republic

Shelter, The
Voertaal: Engels

Wanneer & waar?

donderdag 26 maart 2015 - 20:45
Foyer, Theater aan het Spui

Hoe verloopt een vlucht naar Europa? Weten ze van het ijskoude welkom dat ze hier te wachten staat? Hoe gaan we om met ongedocumenteerden, en hoe werken we naar een humaan Europees vluchtelingenbeleid? Als we een ideale wereld zouden kunnen schetsen, hoe zouden we het migratiebeleid dan willen inrichten? Myrthe Hilkens (programmamaker) stelt deze vragen aan Bright Richards (theatermaker en voormalig vluchteling), Nanda Oudejans en regisseurs Fernand Melgar (The shelter) en Boris Lojkine (Hope).

Met een voordracht van Bright Richards.

Naast de talkshow Refugee Republic is er in samenwerking met Submarine Channel een gelijknamig multimedia project plus een tentoonstelling van het werk van fotografe Liny Mutsaers te zien in het Atrium, de hal van het stadhuis van Den Haag. Beide projecten laten op indringende wijze zien hoe het eraan toegaat in een vluchtelingenkamp. Lees meer.

Bright Richards ontvluchtte de oorlog in Liberia. In Nederland deed hij de Toneelacademie in Arnhem en speelde hij bij diverse theatergezelschappen; hij verwerkte zijn ervaringen in toneel. Richards: ‘Nederland staat voor mij voor vrijheid. Een land waar ik mijzelf kan ontwikkelen zonder sociale of religieuze controle. Ik dacht dat religie in Nederland geen rol speelt in de samenleving. En dat we geen religieuze problemen hadden zoals in Afrika. Omdat dit een vrij land is. Sinds kort realiseer ik mij dat de gedachtegang die ik had over “Nederland, multireligieuze samenleving”, misschien een illusie is.’ Hij richtte zijn eigen stichting New Dutch Connections op om onder andere door hemzelf ontwikkelde stukken uit te kunnen brengen, nieuwe perspectieven te bieden en verkennen en de dialoog aan te gaan.

Nanda Oudejans studeerde filosofie aan de Universiteit van Tilburg (2003, cum laude ). Na haar promotie werkte Oudejans als postdoc onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tussen 2012 en 2013 werkte zij als adviseur bij de Advies Commissie Vreemdelingenzaken op het Ministerie van Veiligheid en Justitie en deed onderzoek naar de bescherming van staatlozen in Nederland. Sinds april 2014 is Oudejans verbonden aan de Tilburg Law School. 

Boris Lojkine started out teaching philosophy in Paris, before he went to Vietnam and made two documentaries Ceux qui restent [Those That Remain] (2001) and Les Âmes errantes [Errant Souls] (2005). Hope is his debut feature film

 

Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen