Expertmeeting Kunst in de Wereld


Voertaal: Nederlands

Wanneer & waar?

dinsdag 30 maart 2010 - 14:00

Stel je bent kunstenaar, theatermaker, grafisch vormgever, fotograaf of anderszins ‘creatief' en je hebt iets politieks of maatschappelijks te melden. Hoe pak je dit aan? Sleep je een zeepkist uit de schuur en ga je een monoloog houden op het Malieveld of zijn er ook andere manieren? Met workshops, lezingen, een filmprogramma, een scherp debat en de presentatie van geëngageerd werk besteedt het Nutshuis i.s.m. Movies that Matter, Villanuts, Kunst in de Wereld en Nieuwe Garde aandacht aan het thema activisme in de kunst.

 

Vanaf 14.00 uur vindt een actieve werkbijeenkomst over de frictie tussen engagement en autonomie plaats en over de kracht van kunst als communicatiemiddel in de hedendaagse tijd. Deelnemers onderzoeken samen verschillende strategieën die geïllustreerd worden met anekdotes van toonaangevende kunstmakers die buiten de gevestigde orde werken. 

 

Kunst in de Wereld is een netwerk van geëngageerde kunstenaars en producenten, die buiten de gebaande paden werken en met hun kunst ‘midden in de wereld' staan. Zij stimuleren onderlinge samenwerking door het organiseren van werkbijeenkomsten, een website en nieuwsbrieven. Tijdens de netwerkbijeenkomsten onderzoeken ze de spanning tussen ideaal en artisticiteit, tussen droom en daad, tussen de binnenwereld van een kunstenaar en de harde realiteit.

 

Wilt u meedoen aan de werkbijeenkomst? Meld u aan via info@nutshuis.nl

Tweet plaatsen Update plaatsen Update plaatsen