Activist

20: Activist

In het competitieprogramma Activist zie je acht bijzondere documentaires over het werk en leven van mensenrechtenverdedigers.

Activist komt tot stand in samenwerking met hoofdpartner Amnesty International.