Jury Camera Justitia MtMF18

Anne Marie Stordiau

Anne Marie Stordiau is sinds 2016 adviseur voor Justitie en Veiligheid op de Nederlandse ambassade in Londen. Tot die tijd was zij directeur van de afdeling Communicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag en woordvoerder van de minister.

Ze studeerde rechten en management aan de Universiteit van Leiden. Eerder werd ze opgeleid als violist aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze is momenteel actief in een breed scala aan culturele organisaties, bijvoorbeeld als bestuurslid van het theatergezelschap "Mugmetdegoudentand".

Caroline Fournet

Prof. dr. Caroline Fournet is hoogleraar vergelijkend strafrecht en internationaal recht bij de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Universiteit van Groningen, waar zij eerder universitair hoofddocent en Rosalind Franklin Fellow was.
 
Haar huidige onderzoek richt zich op de misdaad van genocide evenals op het lot van slachtoffers van internationale misdaden na hun dood en het gebruik van forensisch bewijs in internationale strafrechtspleging.

Jenny Hellman

Jenny Hellmann co-regisseerde de documentaire Algo Mio - Argentina's Stolen Children, samen met Regina Mennig. Algo Mio was de winnaar van de Camera Justitia Award 2017. Jenny is een socioloog en onderzoeker bij het Käte Hamburger Center for Advanced Study "Law as Culture". Momenteel werkt ze aan haar promotieonderzoek naar de emotionele penetratie van de wet in de context van transnationale gerechtigheid op basis van de recente strafrechtelijke procedure in Argentinië.

Necati Sönmez

Necate Sönmez werkte als filmcriticus en journalist voordat hij begon met het maken van documentaire films. Hij is een van de oprichters van Documentarist Istanbul Documentary Days die in 2008 werd gelanceerd en al snel het belangrijkste documentairefestival in Turkije werd. Het jaar daarop begon hij Which Human Rights? Filmfestival met hetzelfde team. Tot dusverre was hij jurylid in meer dan 30 filmfestivals over de hele wereld en organiseerde hij documentaire programma's in verschillende evenementen als gastcurator.

Matthew Cannock

Matthew Cannock is sinds 2010 juridisch medewerker bij de Coalitie voor het Internationaal Strafhof en coördineert belangenbehartiging namens het maatschappelijk middenveld op een breed scala van onderwerpen, waaronder eerlijke proefrechten en wettelijke vertegenwoordiging, slachtofferparticipatie en budgetbeïnvloeding. Matthew houdt ook toezicht op het uitgebreide proefmonitoringprogramma van de coalitie. Met betrekking tot samenwerking coördineert Matthew het team van de Coalitie over ICC-samenwerkingskwesties, die pleitbezorging met staatspartijen voert, en bestaat uit vele maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van samenwerking met het ICC. Matthew heeft een LL.M. (cum laude) van de Universiteit Leiden.