Youth Unstoppable: Nagesprek met Marcel Beukeboom en Eefke van de Wouw

Youth Unstoppable

Voertaal: Engels

Nagesprek met klimaatgezant Marcel Beukeboom en Eefke van de Wouw, de Nederlandse Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling naar de VN.

Klimaatgezant Marcel Beukeboom vertegenwoordigt Nederland tijdens internationale bijeenkomsten waar over klimaat gesproken wordt. Een wereldwijd probleem als klimaatverandering vraagt om internationale samenwerking en afspraken. Met een thematisch ambassadeur voor klimaat onderstreept Nederland het belang dat het hieraan hecht. Gemaakte internationale afspraken, zoals het Akkoord van Parijs, hebben gevolgen voor ons eigen beleid. Marcel is daarom ook actief in het uitdragen en vormgeven van die internationale afspraken in ons eigen land.

Eefke van de Wouw is de Nederlandse Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling naar de VN. Ze neemt de input van Nederlandse jongeren mee in nationale- en internationale conferenties en vormt de brug tussen jongeren en oudere generaties en beleidsmakers. Als afgestudeerd future forecaster probeert ze niet alleen de stem van jongeren te vertegenwoordigen maar ook het belang van toekomstdenken. Hokjesdenken is niet aan haar besteed. Veel liever laat ze anderen op een nieuwe manier naar de wereld kijken om zo samen tot creatieve oplossingen te komen.

Moderator: Marieke Eyskoot

Marieke Eyskoot is duurzame lifestyle-expert, spreker en presentator. Haar moderne handboek Dit is een goede gids – voor een duurzame lifestyle (al 15.000 exemplaren, én een internationale editie) staat vol praktische en positieve tips op het gebied van kleding, verzorging, eten, wonen, werken en vrije tijd, die groen en eerlijk doen leuk en bereikbaar maken.

Over deze dag:
Een leefbare planeet betekent welzijn voor arm en rijk, voor mannen en vrouwen, en voor huidige en toekomstige generaties. Daarom maakt het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich sterk voor toegang tot en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, voor iedereen. Nederland werkt wereldwijd met overheden, multilaterale instellingen, NGO’s, bedrijfsleven en burgers samen om de voorziening van publieke goederen als grondstoffen, water en energie voor de toekomst zeker te stellen. De belangrijkste leidraad daarvoor zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s), wereldwijde doelstellingen door duurzame ontwikkeling.

In ons Earth at Stake programma presenteren we samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken films en nagesprekken over de strijd voor een duurzame wereld. Op zondag 24 maart zijn in de kleine zaal van Theater aan het Spui drie documentaires te zien in combinatie met een inleiding of een nagesprek. Te zien zijn: Anthropocene: the Human Epoch, Soyalism en Youth Unstoppable.