Combi ticket De Groene

Combiticket2

De Groene presents: Exit: Q&A met onderzoeker dr. Ineke van der Valk en voormalig radicaal Michel

Exit

Voertaal: Nederlands

Redacteur van De Groene Amsterdammer Jaap Tielbeke gaat in gesprek met onderzoeker en specialist op het gebied racisme, islamfobie en (de)radicalisering Ineke van der Valk en ervaringsdeskundige op het gebied van extremisme Michel. Zij zullen in gesprek gaan over de thema’s uit de film zoals de bron van radicalisering en het proces van deradicalisering dat gepaard kan gaan met heftige emoties van de persoon zelf, zijn omgeving en de buitenwereld.

Ineke van der Valk is senior onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Haar werk richt zich op diversiteit en etniciteit in de multiculturele samenleving. Ze schreef meerdere boeken, wetenschappelijke artikelen en rapportages over extreem rechts, islamfobie en moslim discriminatie in Nederland. Op dit moment neemt zij deel aan het vierjarig onderzoeksproject Dialoog Over Radicalisering en Gelijkheid (DARE). In het project wordt onderzocht hoe jonge mensen in aanraking komen met radicalisering, hoe zij op radicale boodschappen en de dragers ervan reageren en welke keuzes zij in relatie hiermee maken bij het vorm geven aan hun leven. Het doel van het onderzoek is om te komen tot verdieping van het begrip van radicalisering door het beter in beeld brengen van de motieven en leefomstandigheden van geradicaliseerde jongeren en van de gevolgen ervan voor de samenleving. Radicalisering is niet beperkt is tot een speciale godsdienst of gemeenschap. Daarom worden twee vormen van radicalisering in het project bestudeerd: islamistisch en anti-islam. Het onderzoek richt zich mede op het ontwikkelen van maatregelen in praktijk en beleid en op het genereren van lesmateriaal voor het middelbaar onderwijs. Daarnaast wordt een methodiek ontwikkeld voor de evaluatie van deradicaliseringsprogramma’s.

Michel was in het verleden betrokken bij extreem rechts in Nederland. Hij heeft inmiddels afstand genomen van zijn gedachtegoed, maar zijn verleden achtervolgt hem nog geregeld, bijvoorbeeld bij het vinden van een baan.

WANNEER & WAAR?

zondag 24 maart 2019 - 16:45
Zaal 1, Filmhuis Den Haag