Trouw presents: Welcome to Sodom: Q&A met redacteur duurzaamheid & natuur Esther Bijlo en Annie de

Welcome to Sodom

Voertaal: Nederlands

Journalist Remke de Lange gaat in gesprek met Annie de Loijer, hoofd marketing Suez Afvalverwerking en Trouw journalist Esther Bijlo, redacteur duurzaamheid en natuur, over circulaire economie. Grondstoffen worden steeds schaarser en natuurlijke bronnen raken uitgeput. De centrale vraag is hoe we onze economie zo kunnen inrichten dat (elektronisch) afval waarde krijgt en welke invloed overheid, bedrijven en consumenten op dat proces hebben.