Crime + Punishment: Gesprek met politiechef Lute Nieuwerth en Joost Valk

Crime + Punishment

Voertaal: Engels

Politiechef Lute Nieuwerth is portefeuillehouder Diversiteit bij de Landelijke Politie en gaat met Haags politieagent Joost Valk in gesprek over het spanningsveld tussen handhaven en verbinden.  

Sinds afgelopen jaar is commissaris Lute Nieuwerth dossierhouder diversiteit bij de Landelijke Politie, samen met zijn Haagse collega Joost Valk uit de Schilderswijk zullen ze samen met het publiek in gesprek gaan over het spanningsveld tussen handhaven en verbinden, zeker daar waar het verbinden door bijvoorbeeld etnische of culturele verschillen geen makkelijke opgave is. 

Lute Nieuwerth, is politiecommissaris en voorheen verantwoordelijk voor Gelderland-Zuid. Binnen het Korps Landelijke Politiediensten is hij sinds vorig jaar de portefeuillehouder Diversiteit en ziet toe op diversiteit zowel binnen het korps als daarbuiten. Onderwerpen als Etnisch Profileren en diversiteit in instroom van nieuwe agenten staan op zijn agenda.  

Joost Valk, is hoofdinspecteur en programmaleider Diversiteit in de Politie-eenheid Den Haag. Joost is met name geïnteresseerd in hoe het politiewerk te verbinden is met maatschappelijke vraagstukken. Naast zijn werk doet hij momenteel een master rechtsfilosofie.