The Feeling of Being Watched: Q&A met activist en regisseur Assia Boundaoui

Feeling of Being Watched, The

Voertaal: Engels

Na afloop van de film gaat journalist Sophie Derkzen (Vrij Nederland) in gesprek met activist, journalist en regisseur Assia Boundaoui over haar film en de impact van surveillance op haar gemeenschap. Assia zal haar ervaringen delen over het maken van deze film, welke impact een grootschalige surveillance operatie kan hebben en hoe zij meer overheidstransparantie eist.

Toen Assia Boundaoui ontdekte dat de Arabisch-Amerikaanse gemeenschap waarin ze opgroeide in Chicago jarenlang onder surveillance had gestaan van de FBI, ging ze op zoek naar de waarheid. Vanaf de jaren 1990 werd de hele buurt het doelwit van de geheime FBI-operatie ‘Vulgar Betrayal’ (‘Vulgair Verraad’). Na jarenlange grootschalige surveillance werd de operatie opgeheven zonder één veroordeling wegens terrorisme. Dus wat was de rechtvaardiging voor Vulgar Betrayal? ‘Deze decennialange onderzoeken hebben mijn buurt grote schade toegebracht,’ zegt Boundaoui. Lees meer over Assia Boundaoui en kijk een kort filmpje.