Prison for Profit: Q&A met Lodewijk Asscher, Sander Heijne en Ilse & Femke van Velzen

Prison for Profit

Voertaal: Engels

Na de film gaan filmmakers Ilse & Femke van Velzen in gesprek met journalist Sander Heijne en politicus Lodewijk Asscher over de privatisering van publieke zorgtaken in Nederland. Publieke taken, zoals zorg, onderwijs en veiligheid, worden steeds vaker in handen gegeven van private bedrijven. En heel vaak zien we, ook in Nederland, dat dit niet goed gaat; soms zelfs met schrikbarende uitkomsten. Zo gaat het ook in de beveiliging en het gevangeniswezen.

Gemeenschapsgeld, bedoeld om onze maatschappij veiliger te maken, wordt door de overheid gebruikt om vroegere gemeenschapstaken over te dragen aan multinationals, zoals G4S. In de documentaire ‘Prison for Profit’ laten we zien wat de consequenties zijn als een gevangenis wordt geprivatiseerd. Wat er allemaal mis kan gaan als detentie en resocialisatie worden uitgevoerd door een multinational, die geen maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt en waar winstmaximalisatie belangrijker is dan menselijkheid en kwaliteit.