GEANNULEERD: Deep Web: Nagesprek met Ida Haisma

Deep Web

Voertaal: Engels

GEANNULEERD: Nagesprek over cyber security, digitale opsporing en het 'dark web', met Ida Haisma, directeur van The Hague Security Delta.

Mr. drs. Ida Haisma kan inmiddels terugzien op een loopbaan, die je op zijn minst rijk geschakeerd kunt noemen. Zo doceerde ze aan de Universiteit van Leiden en de Hogeschool InHolland, en werkte ze, opgeleid tot diplomaat, als beleidsmedewerker Internationale Samenwerking bij Buitenlandse Zaken. Op dit moment is Ida directeur van The Hague Security Delta, het grootse security cluster in Europa. In dit samenwerkingsverband werken bedrijven, overheden, en kennisinstellingen samen aan innovatie en kennisontwikkeling van cyber security, de bescherming van kritieke infrastructuur en digitale opsporing.

Het gesprek zal worden geleid door Nadine Maaraba, die namens Movies that Matter werkzaam is voor Camera Justitia, het programma over recht en gerechtigheid.