Machines: Q&A met Pauline Overeem

Machines

Voertaal: Engels

Onderzoeker en journalist Pauline Overeem spreekt over de textiel- en kledingindustrie in Azië

Pauline Overeem doet onderzoek en analyseert maatschappelijke kwesties in productieketens van verschillende sectoren, waaronder de elektronica-, textiel- en kledingindustrie in Azië. Ze werkte onder andere voor de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties, Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep, waar ze waardevolle ervaring en inzichten heeft verworven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Moderator: Eric van de Giessen