Black Code: Q&A met Ron Deibert

Black Code

Voertaal: Engels

Hoe staat het met burgerrechten in de digitale wereld? Met Ron Deibert spreken we over deze vraag.   

De film Black Code is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse professor Ron Deibert uit 2013 over digitale rechten in het internettijdperk. Deibert is directeur van Citizen Lab, een organisatie die als doel heeft de burger te informeren en te waarschuwen over wat overheden zoal aan informatie over hun onderdanen verzamelen uit digitale bronnen. Met Ron Deibert spreken we over zijn boek en werk bij The Citizen Lab.