Sea Blind: Q&A met Bernice Notenboom

Sea Blind

Voertaal: Engels

In samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert Movies that Matter een film- en verdiepingsprogramma over duurzaamheid, onder de naam “Climate at Stake”.
Het doel is middels een ‘Movies that Matter-selectie’ aandacht te genereren voor actuele duurzaamheidsproblematiek. Het programma bestaat uit drie actuele films, geselecteerd in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Na afloop van de film vindt er een nagesprek plaats met de regisseur Bernice Notenboom over haar visie op de verduurzaming van de zeevaart.

Het nagesprek wordt geleid door Froukje Jansen.

Bernice Notenboom is een professioneel avonturier en klimaatjournalist. In 2008 werd ze de eerste vrouw die de Noord-, Zuid-, en Koude Pool (in Siberië) wist te bereiken en de ijskap van Groenland op ski's doorkruiste. In 2009 bereikte ze de top van de Mount Everest. In het voorjaar van 2014 probeerde ze te skiën over de bevroren Noordelijke IJszee van de Noordpool naar Canada, maar werd op 188 km voor de kust geëvacueerd als gevolg van slechte omstandigheden.