The Chosen Ones: Q&A met Monique van 't Hek e.a.

Chosen Ones, The

Voertaal: Engels

Freelance journalist Marijn Heemskerk gaat in gesprek met Monique van 't Hek

Monique van 't Hek is directeur van Plan Nederland waar ze werkt aan de ambitie om de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd te verbeteren en meisjes gelijke kansen als jongens te geven. Plan Nederland werkt aan duurzame armoedebestrijding en betere levensomstandigheden voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Marijn

Heemskerk is freelance journalist en doet journalistiek onderzoek naar prostitutie. Hiervoor werkte zij tien jaar als advocaat. Naast haar dagelijkse werkzaamheden deed zij verschillende onderzoeken op het gebied van mensenhandel in Nederland, de Verenigde Staten en Ghana.