Anote’s Ark: Q&A met Bas Jonkman en Bart van den Hurk

Anote's Ark

Voertaal: Engels

Met hoogleraar waterbouwkunde Bas Jonkman en onderzoeker bij de KNMI Bart van den Hurk spreken we over het voorspellen van zeespiegelstijging, het eiland Kiribati, overstromingsrisico’s en nieuwe oplossingen voor hoogwaterbescherming. 

Bas Jonkman is hoogleraar integrale waterbouwkunde aan de TU Delft. De afgelopen jaren heeft hij onder meer onderzoek gedaan naar de effecten en gevolgen van overstromingsrampen en dijkdoorbraken, bijvoorbeeld na de overstroming van New Orleans in het jaar 2005. Projecten die hij momenteel leidt richten zich op het beter in beeld brengen van overstromingsrisico’s, en het ontwerp van nieuwe oplossingen voor hoogwaterbescherming in Nederland en het buitenland.

Als hoogleraar aan de VU is Bart van den Hurk gespecialiseerd in de interactie tussen klimaat en het sociaal ecologisch model. Bart is gepromoveerd op het gebied van ‘land surface modelling’, behaald in Wageningen in 1996. Sindsdien heeft hij carrière gemaakt als wetenschapper bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en geeft hij leiding aan KNMI wetenschappers die de klimaatscenario’s en zeespiegelprojecties opstellen.