Numéro Une: Q&A met Jet Bussemaker

Numéro Une

Voertaal: Engels

Uit onderzoek van het World Economic Forum 2017 is gebleken dat ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is toegenomen en Nederland van de 16e naar de 32ste plek gekelderd is op de internationale ranglijst. Hoe komt het dat Nederland achterblijft terwijl landen als IJsland en Finland, maar ook Rwanda, hun positie boven aan de lijst weten te behouden? Wat moet er in Nederland veranderen om meer gelijkheid in het bedrijfsleven en de politiek te stimuleren?

Met oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker spreekt met moderator Marije Ligthart over de positie van vrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven.