Truth Detectives: Q&A met regisseurs Anja Reiss & Brigitta Schübeler en VU docent Marieke de Hoon

Truth Detectives

Voertaal: Engels

In dit gesprek lichten de makers van Truth Detectives, Anja Reiss en Brigitta Schübeler, het filmproces toe. Internationaal juriste Marieke de Hoon gaat in op de voor- en nadelen van bewijsvergaring door burgers en de impact van dit bewijsmateriaal op internationale strafrechtprocessen. De Hoon is onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van de Public International Law & Policy Group Netherlands office.

Het gesprek wordt geleid door Faten Bushehri (T.M.C. Asser Instituut)