Nieuwe rondes Support Programme

Tijd voor een kijkje in de internationale keuken!

Movies that Matter ondersteunt organisaties wereldwijd die film inzetten om de discussie over mensenrechten, vrijheid en duurzaamheid te stimuleren. Twee keer per jaar kunnen organisatoren van filmfestivals uit landen waar persvrijheid in het geding is en mensenrechten niet vanzelfsprekend zijn, een aanvraag bij ons indienen voor financiële ondersteuning.

Lees hieronder het verslag van de afdeling International Support van Movies that Matter over de bijzondere projecten die dit najaar de revue passeerden.

In september rolden 114 projectvoorstellen uit 62 landen onze inbox binnen. We hoeven ons in ieder geval geen zorgen te maken of ze ons wel kunnen vinden, daar in Congo, Cambodja of Colombia. Hieronder een greep uit de 17 beste projecten die deze ronde als winnaars uit de bus zijn gekomen.

In de categorie dappere dodo's, is mijn winnaar: een organisator uit Khartoum die met een soort van huiskamerfilmfestival Sudan-style door tumultueuze gebieden  wilt trekken. Het is voor het eerst dat ik las onder het kopje ‘publiciteit’: “we doen zo min mogelijk aan publiciteit. We kondigen de vertoningen pas een week van tevoren aan”. Maar de organisatoren menen dat het zo het veiligst is, en wij hopen dat met hen.

Op eervolle nummer 2 staat de activistische club Partisipasi uit Jakarta die met een gedurfde filmselectie over zwarte bladzijde 1965 de Indonesiërs wakker wil schudden. Of het gaat lukken is nog maar de vraag: niet iedereen is gecharmeerd van deze opschudding. Maar Jakarta is een metropool, en in een metropool kan alles. Censuur of geen censuur. 

Een punt van discussie was de selectie van het African Bamba festival in Senegal. Dit jaar dienden ze voor de vierde keer een voorstel in. Officieel is de regel dat we festivals maximaal drie keer kunnen steunen, daarna moeten ze het in principe zelf zien te runnen. Maar African Bamba voegde een nieuw programmathema toe: homorechten. Weinig Afrikaanse filmfestivals durven zoiets aan. En zo glipten ze tussen de regels door, en dat is maar goed ook.

Andere projecten die een warme vermelding waard zijn: kleinschalige filmvertoningen voor en over transgenders in Pakistan, een straatfilmfestival in Guatemalteekse bergdorpjes en een mensenrechtenfilmfestival in het niet-erkende ministaatje Transnistrië in Oost Moldavië. Het festival noemen ze Chesnok, Russisch voor knoflook. "We have chosen this title because the truth about human rights violations is bitter but it is also useful to know about it. The same is for garlic. By the way, in Russian the word chesnok sounds like chestno, which means honesty."

Wil je meer weten over welke projecten er dit jaar geselecteerd zijn? Klik hier.