Humanity Cinema:  'It's a Girl'

Humanity Cinema: 'It's a Girl'

11 oktober 2013

Deze avond is een initiatief van de GOPIO Women’s Council.

Volgens een schatting van de Verenigde Naties worden er zo’n 200 miljoen meisjes op aarde “vermist”. Dit is een gevolg van de zogenaamde female gendercide; het bewust afbreken van zwangerschappen of achterlaten van meisjes vlak na de geboorte in onder meer India en China. Hierdoor is de natuurlijke verhouding tussen mannen en vrouwen in deze landen uit balans. Met alle gevolgen van dien voor de huidige positie van vrouwen in India en China. Om dit grote sociaal-maatschappelijke probleem in Nederland bespreekbaar te maken, wordt de documentaire It’s a Girl vertoond in het Humanity House. Na de documentaire is er een nagesprek met experts en het publiek. Aanvang 10.00 uur, toegang gratis. Lees meer.