'9999' over Belgische gedetineerden op Movies that Matter Festival

'9999' over Belgische gedetineerden op Movies that Matter Festival

7 januari 2015

In België worden geesteszieke misdadigers niet verantwoordelijk geacht voor hun daden, ze worden afgezonderd van de samenleving. Hun misdaden lopen uiteen van het in brand steken van een fiets tot moord. De datum van invrijheidstelling op hun dossier is 31/12/9999.

De afgelopen dagen was er in de media volop aandacht voor de zaak van de geestelijke zieke gedetineerde Frank Van Den Bleeken. Hij lijdt ernstig onder zijn aandoening, maar er is voor hem geen hulp. Door gebrek aan zorg en begeleiding van psychiatrische patienten die in België in de cel zitten, is het leven voor velen van hen uitzichtloos en ondraaglijk.

Filmmaakster Ellen Vermeulen maakte over dit onderwerp de documentaire 9999. Deze film is eind maart op het Movies that Matter Festival te zien. NRC besteedde vandaag aandacht aan de film.