Slotdebat Humanitaire Top in het Humanity House

Slotdebat Humanitaire Top in het Humanity House

12 februari 2015

Vanmiddag om 17.00 uur vindt in het Humanity House het slotdebat van de Humanitaire Top plaats.

Dertien Nederlandse hulporganisaties hebben tijdens de Nederlandse Humanitair Top de hele dag gesproken over hun bijdrage aan betere noodhulp bij grootschalige crises om zodoende de humanitaire sector te verbeteren. De uitkomst van die discussie wordt samengebracht in een slotverklaring, uitgesproken in 10 kernachtige punten waaraan de dertien hulporganisaties zich committeren.

Kaartjes (€7,50) zijn via de volgende link te verkrijgen.