Youth Party Politics Panel

Youth Party Politics Panel

3 maart 2010

Onder de bezielende leiding van politiek verslaggever Ferry Mingelen (Nova/ Den Haag Vandaag) debatteren vrijdag 26 maart de voorzitters van de politieke jongerenpartijen over het nut van het Nederlands mensenrechtenbeleid. Ze gaan onder meer in op de vraag welke plek mensenrechten in de politiek moeten innemen, of de focus op mensenrechten wringt met economische belangen, en op welke manier mensenrechten in Nederland eigenlijk worden nageleefd. Het debat wordt aan de hand van stellingen en filmfragmenten gepresenteerd. Natuurlijk is er ook muziek.

Vrijdag 26 maart, 16.30 uur - 17.30 uur, Foyer Theater aan het Spui, Den Haag. De inloop start om 16.00 uur.