Seret Film Festival

Seret Film Festival

14 november 2015

Van 14-16 november staat Cinema Amstelveen in het teken van het Seret Film Festival.

Drie dagen lang Israëlisch filmpremières met Engelse ondertiteling. Het festival trapt af met de vertoning van Hill Start, een tragiekomedie over een familie die in rep en roer is na een auto ongeluk. Na afloop is er een nagesprek met Rotem Zisman-Cohen, de actrice uit de film. Verder staan de films The Green Prince, Zero Motivation en Apples from the Desert op het programma. Lees meer.