Verslag van nagesprek Aung San Suu Kyi

Verslag van nagesprek Aung San Suu Kyi

25 maart 2011

Een icoon of geen icoon, The Lady, zoals de Birmese Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi ook wel wordt genoemd, heeft haar leven toegewijd aan de strijd voor democratie en vrijheid voor het Birmese volk. Filmmaakster Anne Gyrith Bonne wilde van haar grote voorbeeld een documentaire maken. Het resultaat van haar zoektocht naar het verhaal achter The Lady is te zien op het filmfestival.

De documentaire Aung San Suu Kyi: Lady of No Fear focust op haar persoonlijke leven en de immense opofferingen die ze zichzelf oplegt om haar doel te bereiken. Er wordt niet alleen ingegaan op haar politieke inspanningen, maar ook over haar leven voor 1988, het jaar dat ze een van de leidende figuren werd in de opstanden tegen het militaire regime. Het beschrijft haar studietijd in Oxford, het leven met haar man Micheal Aris en haar twee zoons en het besluit om haar huisarrest in Birma te verkiezen boven het samenzijn met haar gezin.


Spijt
Na afloop van de film werd ook een fragment van het interview getoond wat Ramsey Nasr onlangs met Aung San Suu Kyi afnam. Nasr vroeg onder andere de vraag die in de documentaire onbeantwoord bleef: ‘Als u 20 jaar van uw leven kon terugdraaien, wat zou u dan anders hebben gedaan, heb je ergens spijt van?'

Dat is de vraag die tijdens de film telkens subtiel weer terugkomt. Waarom was ze niet teruggekeerd toen het kon? The Lady antwoordt: ‘Ik heb mezelf aangeleerd om geen spijt te hebben. Volgens de regels van het boeddhisme is het hebben van spijt contraproductief. Ik sta mezelf alleen toe om spijt te hebben over kleine dingen, zoals dat ik vroeger beter op had moeten letten tijdens muziekles,' zegt ze glimlachend.


Zoektocht
Filmmaakster Anne Gyrith Bonne heeft zelf nooit de kans gehad om voor haar documentaire Aung San Suu Kyi te interviewen. Wel heeft ze een tijd lang onderzoek gedaan in Birma. Net als Ramsey Nasr geeft ze aan dergelijk onderzoek doen in Birma zeer beangstigend is. ´Ik was alleen zonder fotograaf, ik had geen contacten, kon mijn mobiele telefoon gebruiken, ik voelde me ontzettend eenzaam.´


In haar zoektocht naar haar persoonlijke held, schrok ze van de gevolgen die de vrijheidsstrijd had op de rest van het gezin. Haar zoons verloren het recht om naar Birma terug te keren en ook haar man werd meerdere malen een visum ontzegd. De maakster geeft toe dat ze tijdens haar zoektocht soms teleurgesteld was in haar ´icoon voor hoop´. Desondanks heeft ze een integer portret gemaakt van zowel Suu Kyi´s politieke loopbaan als haar gezinsomstandigheden.


Icoon

Dat Suu Kyi wordt afgeschilderd als een icoon van hoop voor het Birmese volk, maakt The Lady zelf ongemakkelijk. ´Ik ben geen icoon. Iconen zijn dood en statisch. Ik ben een werker. Birmezen zien me niet als een icoon, maar als iemand die voor hen vecht.´


Meer informatie: