Verontwaardiging tijdens migratiedebat

Verontwaardiging tijdens migratiedebat

27 maart 2011

Ontroering, shock en verontwaardiging. Dat was wat het publiek voelde na de vertoning van de film Illegal, bleek uit een kleine rondvraag vooraf aan het migratiedebat. De film is helaas een redelijk goede afspiegeling van de realiteit, vertelt Sabine Parks, senior medewerker Politieke Zaken voor Amnesty International.

Volgens Parks is de scene waarin een vrouw uit pure wanhoop zelfmoord pleegt in vreemdelingenbewaring is niet een overdramatisering van de werkelijkheid. ‘ Toen een man uit Kameroen in een Belgisch detentiecentrum weigerde om mee te werken aan zijn terugkeer, werd hij ernstig mishandeld. Hij deed aangifte van het geweld, maar daar werd niets mee gedaan. Toen hij twee dagen later hoorde dat hij alsnog werd uitgezet, pleegde hij zelfmoord.'

Ook Augustino Imondi, regisseur van de film Neukölln Unlimited, beaamt dat geweld tegen asielzoekers een veelvoorkomend probleem is, ook in Nederland.  Bright Richards, theatermaker en zelf vluchteling uit Liberia, voegt hier aan toen dat ongedocumenteerden in westerse landen voortdurende angst en onzekerheid leven. ‘Soms vraag ik mezelf af in wat voor samenleving we leven, dat we ervoor kiezen om een mens zo te behandelen.'

Sabine Parks meent dat de Nederlandse regering ook niet gebaat is bij zo'n marginaliserend beleid. ‘Mensen slecht behandelen is niet de oplossing. Uit onderzoek blijkt dat mensen die zich sterk voelen en die het gevoel hebben controle te hebben over hun leven en hun toekomst eerder bereid zijn om terug te keren. Onderzoek toont aan dat hoe langer mensen in vreemdelingendetentie verblijven, hoe minder ze bereid zijn om te vertrekken. De maatregel is niet effectief en de kosten zijn gigantisch, bijna 200 euro per dag per gevangene.'

VVD-fractievoorzitter Stef Blok ontkent de problemen die door het systeem bestaan. 'We moeten de enorme instroom van mensen beperken om nog in staat te zijn om mensen humaan te behandelen.' Volgens rechtssociologe Ashley Terlouw zal de toestroom alleen maar verder toenemen omdat de Nederlandse regering minder geld uitgeeft aan ontwikkelingshulp.

Regisseur Augustino Imondi wijst de VVD-fractievoorzitter op een andere oorzaak van de grote vluchtelingenstromen. 'Zolang Europese landen dictatoriale regimes steunen, hebben mensen die deze regimes ontvluchten elk recht  om hier te blijven. De westerse landen zijn hiervoor verantwoordelijk, want zij veroorzaken deze problemen.' 
Illegal wordt nog vertoond op:

 • zondag 27 maart 2011 - 20:30
  Filmhuis Den Haag zaal 2
  Na afloop van de film interviewt de Duitse festivalorganisator Andrea Kuhn, filmmaker Olivier Masset-Depasse.
 • maandag 28 maart 2011 - 13:00
  Filmhuis Den Haag zaal 1 
  Na afloop van de film interviewt Erik Schumacher (Cineville), filmmaker Olivier Masset-Depasse.
Neukölln Unlimited wordt nog vertoond op:
 • zondag 27 maart 2011 - 13:15
  Filmhuis Den Haag zaal 1
  Q&A met filmmaker Agostino Imondi door journalist en rapper Olivier van Nooten.
 • maandag 28 maart 2011 - 19:15
  Theater aan het Spui 2, Den Haag
  Met om 20.30 uur Youth Party Politics Panel over migratie onder leiding van politiek verslaggever Ferry Mingelen met de voorzitters van de politieke jongerenpartijen.