Internationale Dag van de Mensenrechten

Internationale Dag van de Mensenrechten

10 december 2018

De Dag van de Mensenrechten wordt ieder jaar gevierd op 10 december. Dan staat de wereld stil bij mensenrechten: 30 rechten die iedereen heeft omdat hij mens is. Diverse organisaties organiseren op 10 december activiteiten om mensenrechten onder de aandacht te brengen.

Deze datum werd gekozen door de Verenigde Naties ter viering van het feit dat op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene Vergadering. De viering werd ingesteld in 1950, toen de vergadering alle landen die lid waren van de VN uitnodigde om deze gebeurtenis te vieren.

De dag is een hoogtepunt op de kalender in het VN-hoofdkwartier in New York. Elke vijf jaar wordt op deze dag de mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties uitgereikt. Veel andere mensenrechtenorganisaties, zoals Amnesty International, grijpen deze dag aan om nog eens extra aandacht te vestigen op aandachtspunten, of om eigen prestaties op het gebied van mensenrechten te vieren.